Regulamin sklepu internetowego MagicznyLas.pl

§ 1. Dane sklepu

Magiczny Las jest sklepem internetowym prowadzonym przez Marcina Marianowskiego pod adresem: Małe Drzewce 3, 67-407 Szlichtyngowa

§ 2. Zakupy

2.1 Zakupów należy dokonywać na stronie www.magicznylas.pl postępując zgodnie z instrukcjami, które będą się na niej pojawiać podczas składania zamówienia.

2.2 Po zakończeniu wyboru, a przed akceptacją zakupu jego cena zostanie każdorazowo powiększona o koszty przesyłki. Kupujący przez ostateczną akceptacją zamówienia otrzymuje informację o ostatecznej cenie i wybiera sposób w jaki zakupy zostaną dostarczone.

2.3 W przypadku technicznych problemów z dokonaniem zakupu, można skorzystać z Działu Pomocy Telefonicznej pod numerem 667 142 922 lub poinformować o zaistniałej sytuacji wysyłając maila na adres kontakt@magicznylas.pl

2.4 Zakupów mogą dokonywać osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby w wieku od 13-18 lat przed dokonaniem zakupu muszą uzyskać zgodę opiekunów prawnych

2.5 Dokonanie zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich zapisów regulaminu.

§ 3. Zwroty

3.1 Towar zakupiony w Magicznym Lesie może być zwrócony bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Przesyłkę zwrotną należy poprzedzić po przysłaniu pisemnego oświadczeniem o zamiarze zwrotu.

3.2 Towar nie może nosić śladów użytkowania.

3.3 Koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący.

3.4 Przesyłkę należy zaadresować: Magiczny Las, Marcin Marianowski, Małe Drzewce 3, 67-407 Szlichtyngowa

3.5 Zwrot zapłaty za towar następuje zawsze w formie wpłaty na konto kupującego, bez względu na sposób w jaki został on opłacony.

3.6 Zwrot zapłaty za towar nastąpi niezwłocznie po jego otrzymaniu przez Magiczny Las i po potwierdzeniu braku śladów użytkowania towaru, jednak nie później niż w terminie 14 dni.

§ 4 Reklamacje

4.1 Koszty zwrotu reklamowanego towaru ponosi Magiczny Las

4.2 Przed wysyłką należy powód reklamacji przedstawić pisemnie i za pomocą dokumentacji zdjęciowej. Pismo musi zawierać numer zamówienia i dane osobowe klienta.

4.4 Reklamację należy przesłać na adres mailowy kontakt@magicznylas.pl

4.5 Magiczny Las rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, a w przypadku uznania reklamacji wymienia towar na taki sam, pozbawiony wad, a dopiero gdy jest to niemożliwe, zwraca należność za towar.

4.6 W sytuacji, gdy rozpatrzenie reklamacji w 14-dniowym nie jest możliwe, termin jej rozpatrzenia zostanie indywidualnie uzgodniony z klientem.

4.7 Magiczny Las nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w przypadku podania przez klienta nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd danych

§ 5 Charakterystyka towarów dostępnych w Magicznym Lesie

5.1 Magiczny Las oferuje ręcznie robione wyroby drewniane. Każdy produkt jest niepowtarzalny. Nosi wzór charakterystyczny dla drewna.

5.2 Zdjęcie nie oddaje wiernie koloru oraz faktury, a towary prezentowane na stronie nie stanowią oferty handlowej

5.3 Naturalne niedoskonałości wynikające z zastosowanego materiału nie są podstawą do reklamacji towaru.

§ 6 Dostawa i terminy

6.1 Towar przeznaczamy do wysyłki niezwłocznie po opłaceniu zamówienia, a w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze, niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia.

6.2 Termin dostawy zależy od wybranego sposobu dostawy.

6.3. Możliwe sposoby dostawy są dostępne do wyboru klienta przy każdym zakupie

6.4 Towar wysyłany do klienta jest zapakowany w sposób chroniący go przed zniszczeniem.

6.5 Na wyraźne życzenie kupującego Magiczny Las może dodatkowo ubezpieczyć wysyłany towar. Koszty takiego ubezpieczenia ponosi kupujący

§7 Koszty przesyłki

7.1 Na koszt przesyłki składa się wybrana opcja dostawy i gabaryty oraz waga towaru. Koszt jest wyliczany i podany każdorazowo przy składaniu zamówienia.

§ 8 Płatności

8.1 Za zakupy dokonane w Magicznym Lesie można płacić w następujący sposób:

1) Przelewem bankowym na konto  mBank 10 1140 2004 0000 3902 7581 5944

2) Kartą płatniczą

3) Gotówką przy odbiorze towaru w przypadku wyboru przesyłki za pobraniem

8.2 Magiczny Las nie wystawia faktur VAT. Do towarów dołączany jest rachunek.

§ 9 Dane Osobowe

9.1 Magiczny Las używa danych osobowych klientów wyłącznie w celu zrealizowania dostawy. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich zmiany.

9.2 Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom

§10 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego